این نژاد یکی از بهترین نژادهای تخمگذار در ایران محسوب می شود.

پراکندگی :

اصل این نژاد از مرند میباشد. پراکندگی این نژاد در آذربایجان و غرب ایران زیاد است.

خصوصیات ظاهری :

منقار سیاه یا خاکستری – لاله گوش کوچک و سفید- ساق پا دارای پر می باشد.دارای رنگ های سیاه یا سفید یا خاکستری می باشد.

خصوصیات نژادی :

سن تخمگذاری در 6 یا 7 ماهگی بوده و در سن بلوغ خروسها حدود 3 کیلوگرم و مرغها 2 کیلوگرم وزن دارند.

میزان تخمگذاری سالیانه حدود 120تا 150 و در شرایط مناسب به 180 عدد نیز میرسد.

وزن تخم مرغ 50گرم می باشد. رنگ پوست تخم مرغ قهوهای روشن است.

از نظر خاصیت مادری و کرچی نژاد خوبی می باشد. کرچی معمولا بر بهار و پاییز دیده میشود.

+ تاريخ چهارشنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۹۰ساعت 17:56 نويسنده احمد حسین زاده |